סל הקניות שלי
חנות-מוצרים
 • שימו לב: הכפתור להציג את כל המוצרים בעמוד אחד זה לא בכדי רק במצב עריכה כי הוא משמש רק מצב עריכה. זה לא אומר שכל המוצרים יופיעו בעמוד אחד לגולשים.
  בהגדרות כלליות יש אפשרות להגדיר בהגדרות חנות כמה מוצרים יופיעו בעמוד וזה גורף לכל העמודי חנות.


 • 1. מוסיפים מאפיינים לכלל הקטגוריה בלחיצה על 'ערוך מאפייני מוצרי הקטגוריה'  2. לוחצים על 'הוסף מאפיין' 


   

  לאחר מכן ניתן להוסיף את הערכים של אותו מאפיין למשך ״לבן, כחול...״ אם המאפיין הוא צבע:  3. עוברים לעמוד של מוצר ובוחרים ב'מאפייני מוצר' מאפיינים רלוונטיים.