סל הקניות שלי
העלאת-לוגו
 • על מנת להעלות לוגו כקובץ תמונה או טקסטואלי יש ללחוץ בסרגל הכלים בצד על שלוש הנקודות ...
  באפשרויות שייפתחו יש לבחור את האפשרות הראשונה - עיצוב כללי > התאמת עיצוב אישי.

  באפשרויות הלוגו מוצגות 3 אופציות עבור מיקום הלוגו.
  1. הצגת הלוגו מימין
  2. הצגת הלוגו משמאל
  3. הצגת הלוגו במרכז

  לוגו טקסטואלי - בבחירת אפשרות זו ניתן לכתוב את שם האתר במקום להעלות קובץ תמונה.
  יש ללחוץ על "החלף לוגו". החלון שייפתח הינו חלון זה המאפשר לבחור איזה סוג לוגו לבחור.